Europe in Belgium

Welkom op de Belgische website van de Europese structuur- en investeringsfondsen.
Ontdek hier welke acties en programma’s de Belgische en Europese overheid samen opzetten om bij te dragen aan ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’. De acties zijn gericht op onderzoek en innovatie, werk en opleiding, het opstarten van ondernemingen, de strijd tegen armoede en discriminatie, stadsvernieuwing en klimaatondersteuning.

Download de lijst van de projecten

.xls .pdf .csv

Brussels Hoofdstedelijk Gewest ESF

2014BE05M9OP002
 • Juridische vorm : parastatale
 • Naam : Actiris, Brusselse Gewestelijke dienst voor Arbeidsbemiddeling
 • Wettelijke vertegenwoordiger en functie : Fatine Daoudi, directrice Partnerships, beheersautoriteit
 • Officieel adres : Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel
 • Tel : 02/505.79.60
 • E-mail : emihalowitch@actiris.be

Beschrijving

Het OP ESF voor het BHG werd opgesteld rond twee thematische doelstellingen (TD 8 en 9)
TD 8 Bevordering van de werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit

 • Investeringsprioriteit (IP) II : Duurzame integratie op de arbeidsmarkt van jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen
 • IP I : Toegang tot werkgelegenheid voor werkzoekenden en niet-actieven (met inbegrip van lokale werkgelegenheidsinitiatieven) en ondersteuning van arbeidsmobiliteit.

TD 9 bevordering van de sociale inclusie en de strijd tegen armoede

 • IP I : actieve inclusie

Doelstelling

De strategie van het OP 2014-2020 ESF in het BHG is gebaseerd op de fundamentele uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nl. de bijdrage aan de strategie van de Unie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei en de verwezenlijking van de economische, sociale en territoriale samenhang.

Prioritaire assen

Het OP ESF van het BHG werd opgesteld rond 3 prioritaire assen (exclusief de technische bijstand)

 • Prioritaire As 1: Duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt
 • Prioritaire As 2: Toegang tot werk voor iedereen
 • Prioritaire As 3: Verbeteren van de opneming in het arbeidsproces van de personen die uitgesloten worden of die met uitsluiting bedreigd worden

Budget

Pioritaire as Fonds Regiocategorie Thematische doelstelling Bijdrage van de Unie Bijdrage van de Regio Totale Financiering
AS 1 ESF meer ontwikkeld TD8 9.382.253,23 9.382.253,23 18.764.506,46
YEI TD8 5.871.109,59 5.871.109,59 11.742.219,18
AS 2 ESF meer ontwikkeld TD8 21.276.845,66 21.276.845,66 42.553.691,32
AS 3 ESF meer ontwikkeld TD9 12.944.976,59 12.944.976,59 25.889.953,18
Total 98.950.370,14

Link

Operationeel Programma Meer informatie opesfbru.be