Europe in Belgium

Welkom op de Belgische website van de Europese structuur- en investeringsfondsen.
Ontdek hier welke acties en programma’s de Belgische en Europese overheid samen opzetten om bij te dragen aan ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’. De acties zijn gericht op onderzoek en innovatie, werk en opleiding, het opstarten van ondernemingen, de strijd tegen armoede en discriminatie, stadsvernieuwing en klimaatondersteuning.

Download de lijst van de projecten

.xls .pdf .csv

Duitstalige Gemeenschap ESF

2014BE05SFOP001
 • Organiserende instantie: Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap van België - departement Regionale Ontwikkeling
 • Wettelijke vertegenwoordiger : Stephan Förster, secretaris-generaal
 • Adres : Gospertstraße 1, 4700 Eupen (België)
 • Tél : +32 / 87/ 596 300
 • E-mail :ministerium@dgov.be
 • Website : www.ostbelgieneuropa.be

Beschrijving

Het Operationeel Programma voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) van de Duitstalige Gemeenschap ondersteunt maatregelen die werkzoekenden helpt weer een baan te vinden en die mensen die werk hebben helpt om hun tewerkstelling veilig te stellen.

van het Operationeel Programma

Het Operationeel Programma voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) van de Duitstalige Gemeenschap ondersteunt maatregelen die werkzoekenden helpt weer een baan te vinden en die mensen die werk hebben helpt om hun tewerkstelling veilig te stellen. Het is toegespitst op drie thematische doelstellingen.

 • Doelstelling 8: Bevordering van duurzame en hoogwaardige tewerkstelling en ondersteuning van de mobiliteit van de werknemers
 • Doelstelling 9: Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en van elke vorm van discriminatie
 • Doelstelling 10: Investeringen in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor competenties en levenslang leren

Prioriteiten

Het ESF is toegespitst op drie prioriteiten (zonder de Technische Bijstand) :

 • Prioritaire as 1: Verbetering van de werkgelegenheid: Doel is dat het aantal langdurige werklozen en het aantal oudere werklozen daalt en dat het aantal werkende vrouwen stijgt.
 • Prioritaire as 2: Bevordering van de sociale integratie voor mensen met meervoudige integratiebelemmeringen: Deze prioriteit is onder meer gericht op zeer laag gekwalificeerde mensen, mensen met een beperking of mensen met een migratieachtergrond.
 • Prioritaire as 3: Verbetering van de beroepsopleiding, ook ter bestrijding van vacatures in knelpuntberoepen en verbetering van de overgang tussen leren en werken om jeugdwerkloosheid te voorkomen.

Budget

Pioritaire as Fonds Categorieën van regio’s Thematische doelen EU-steun Nationale bijdrage Totale financiering
1 ESF Overgangsregio TZ 8 3.300.000 3.300.000 6.600.000
2 ESF Overgangsregio TZ 9 5.500.000 5.500.000 11.000.000
3 ESF Overgangsregio TZ 10 1.760.000 1.760.000 3.520.000
4 ESF Overgangsregio 440.000 440.000 880.000
TOTAL 11.000.000 11.000.000 22.000.000

Links

Operationeel Programma Meer informatie op www.ostbelgieneuropa.be