Europe in Belgium

Welkom op de Belgische website van de Europese structuur- en investeringsfondsen.
Ontdek hier welke acties en programma’s de Belgische en Europese overheid samen opzetten om bij te dragen aan ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’. De acties zijn gericht op onderzoek en innovatie, werk en opleiding, het opstarten van ondernemingen, de strijd tegen armoede en discriminatie, stadsvernieuwing en klimaatondersteuning.

Download de lijst van de projecten

.xls .pdf .csv

Brussels Hoofdstedelijk Gewest EFRO

2014BE16RFOP001
 • Wettelijke entiteit: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)
 • Wettelijke vertegenwoordiger en functie : Evi Cornelis, Directrice
 • Officiëel adre : Place Saint-Lazare 2 1035 Bruxelles
 • Tel : +32 (0)2 800 38 74
 • E-mail :efro@gob.brussels

Description

Het OP EFRO van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt initiatieven die bijdragen aan de verbetering van het stedelijke metabolisme, waarbij het de logica van een duurzame stedelijke ontwikkeling ondersteunt die wordt gehanteerd door de Europese Unie. Door de band betreft het de ondersteuning bij het terugdringen van de binnenkomende stromen, een beter metaboliseren, zo weinig mogelijk wegwerpen, en de Brusselse economische en milieumiddelen maar ook de menselijke middelen slimmer gebruiken.

Doelstellingen

De programmering zet haar middelen overigens gerichter in, zowel op thematisch vlak als op territoriaal niveau:

 • Op thematisch vlak: zo moeten de projecten van de eerste vier assen specifieke economische sectoren versterken of bepaalde uitdagingen het hoofd te bieden die prioritair zijn voor het gewest.
 • Op territoriaal niveau: de gefinancierde infrastructuur is geconcentreerd in het Stadsvernieuwingsgebied (SVG) alsook, voor de eerste vier assen, in de Gewestelijke ontwikkelingspolen.

Assen

 • Onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren
  • De capaciteiten voor toegepast onderzoek verhogen in verband met de prioritaire uitdagingen geïdentificeerd in de diagnose
  • De innovatie verhogen in de KMO's
 • Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van KMO's in de groeisectoren verbeteren
  • Nieuwe activiteiten ontwikkelen die jobs creëren, ook in de sociale economie
  • De ontwikkeling van KMO's begeleiden, met inbegrip van projecten binnen de sociale economie
 • Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en een rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren (koolstofarm)
  • Ondersteuning van de energietransitie van de Brusselse KMO's
  • Ondersteunen van de energietransitie in openbare infrastructuren en openbare huisvestingsinfrastructuren
  • De milieukwaliteit verbeteren van de stedelijke gebieden
 • Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en een rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren (grondstoffen/afval)
  • Ondersteuning van de verbetering van het stedelijke leefmilieu via de sanering van verontreinigde bodems en verlaten industrieterreinen, en de verbetering van de milieukwaliteit van stedelijke gebieden
  • De afvalophaling en -behandeling herbekijken in het licht van de omzetting ervan in grondstoffen
 • Verbeteren van de leefomgeving en het leefmilieu van de wijken en de precaire bevolkingsgroepen
  • Het aantal opvangplaatsen voor kinderopvang verhogen in de achtergestelde wijken
  • Vergroten van het aanbod aan culturele infrastructuur en uitrustingen die de stedelijke opwaardering in de achtergestelde wijken begeleidt
  • De deelname van de inwoners aan de stedelijke dynamiek en de stedenbouwkundige projecten in de achtergestelde wijken versterken
  • Een sanitair en sociaal aanbod ontwikkelen voor kwetsbare groepen (onder wie vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder papieren of zonder administratief statuut)

Budget

Prioritaire as Fonds Regiocategorie Thematische doelstelling Steun van de Unie Bedrag in € Nationale bijdrage Bedrag in € Totale financiering Bedrag in €
1 EFRO Meer ontwikkeld 1 17.268.166,00 17.268.166,00 34.536.332,00
2 EFRO Meer ontwikkeld 3 34.688.808,00 34.688.808,00 69.377.616,00
3 EFRO Meer ontwikkeld 4 21.812.420,00 21.812.420,0 43.624.840,00
3bis EFRO Meer ontwikkeld 6 3.635.403,00 3.635.403,00 7.270.806,00
4 EFRO Meer ontwikkeld 9 14.541.612,00 14.541.612,00 29.083.224,00
AT EFRO Meer ontwikkeld NVT 3.831.099,00 3.831.099,00 7.662.198,00
TOTAL EFRO Meer ontwikkeld 95.777.508,00 95.777.508,00 191.555.016,00

Links

Operationeel Programma Meer info via www.feder.brussels