Europe in Belgium

Welkom op de Belgische website van de Europese structuur- en investeringsfondsen.
Ontdek hier welke acties en programma’s de Belgische en Europese overheid samen opzetten om bij te dragen aan ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’. De acties zijn gericht op onderzoek en innovatie, werk en opleiding, het opstarten van ondernemingen, de strijd tegen armoede en discriminatie, stadsvernieuwing en klimaatondersteuning.

Download de lijst van de projecten

.xls .pdf .csv

Vlaanderen EFRO

2014BE16RFOP002
 • Juridische vorm: Agentschap
 • Naam: Agentschap Innoveren & Ondernemen
 • Acroniem: VLAIO
 • Juridisch vertegenwoordiger en functie: Bernard De Potter, Administrateur Generaal
 • Officieel adres: Koning Albert II-laan 35 bus 12
 • Tel : 02/553.38.63
 • E-mail : economie.europa@vlaanderen.be

Beschrijving

EFRO in Vlaanderen is opgebouwd rond volgende thematische doelstellingen :

 • TD1 «Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie»
 • TD3 «Versterken van concurrentievermogen van kmo’s»
 • TD4 «Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie»
 • TD5 «Bevordering aanpassing aan klimaatverandering, risicopreventie en -beheer»
 • TD6 «Behoud en bescherming milieu en bevordering efficiënt gebruik van hulpbronnen»

Doelstelling

Het OP EFRO Vlaanderen 2014-2020 richt zich op een duurzame economische ontwikkeling en werkgelegenheidscreatie en het leveren van een wezenlijke bijdrage tot de realisatie van de Europese doelstellingen in de context van de Europa 2020 – strategie voor een innovatieve, duurzame en inclusieve groei.

Assen

Het Vlaamse operationele programma omvat 4 prioritaire assen (uitgezonderd technische bijstand):

 • As 1 : Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
 • As 2 : Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s
 • As 3 : Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie
 • As 4 : Duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Budget

Pioritaire as Fonds Regiocategorie Thematische doelstelling Steun van de Unie (bedrag in €) Nationale bijdrage (bedrag in €) Totaal financiering (bedrag in €)
Axe 1 FEDER Région en transition OT3 186.016.915 124.011.277 310.028.192
OT6 13.549.200 9.032.800 22.582.000
Région plus développée OT3 6.967.542 6.967.542 13.935.084
OT6 369.534 369.534 739.068
Axe 2 FEDER Région en transition OT1 169.366.362 112.910.908 282.277.270
Région plus développée OT1 12.215.182 12.215.182 24.430.364
Axe 3 FEDER Région en transition OT6 127.656.309 85.104.206 212.760.515
Axe 4 FEDER Région en transition OT4 90.321.929 60.214.619 150.536.548
Région plus développée OT4 3.841.822 3.841.822 7.683.644
Axe 5 FEDER Région en transition OT4 13.627.003 9.084.669 22.711.672
OT6 20.440.504 13.627.003 34.067.507
Axe 6 FEDER Région en transition OT10 26.467.005 17.644.670 44.111.675
Région plus développée OT10 1.188.814 1.188.814 2.377.628
Axe 8 FEDER REACT-EU OT13 85.315.910 0 85.315.910
Total 757.344.031 456.213.046 1.213.557.077

Link

Operationeel Programma Meer informatie op www.efro.be