Europe in Belgium

Welkom op de Belgische website van de Europese structuur- en investeringsfondsen.
Ontdek hier welke acties en programma’s de Belgische en Europese overheid samen opzetten om bij te dragen aan ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’. De acties zijn gericht op onderzoek en innovatie, werk en opleiding, het opstarten van ondernemingen, de strijd tegen armoede en discriminatie, stadsvernieuwing en klimaatondersteuning.

Download de lijst van de projecten

.xls .pdf .csv

Wallonië-Brussel ESF

2014BE05M9OP001
 • Rechstvorm : Ministerie
 • Naam : Agence Fonds social européen
 • Acroniem : ESF
 • Wettelijke vertegenwoordiger en functie : Véronique Lesne, Directeur
 • Officiëel adres : Place communale, 8 – 1160 Bruxelles
 • Tel : 02/234 39 76
 • E-mail : communication@fse.be

Beschrijving

Het OP draait om volgende thematische doelstellingen :

 • TD 8 : « bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit »
 • TD 9 : « bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en discriminatie »
 • TD 10 : « investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden en een leven lang leren »

Doelstellingen

Het OP heeft tot doel in Wallonië en Brussel de werkgelegenheid en de sociale cohesie te bevorderen, met bijzondere aandacht voor de integratie van jongeren in de arbeidsmarkt.

Assen

Het OP richt zich op vier prioritaire gebieden (exclusief technisch bijstand) :

 • As 1: Bedrijven en creativiteit
 • As 2: Kennis en deskundigheid
 • As 3: Maatschappelijke inclusie en werkgelegenheid
 • As 4: Duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt (+ Youth Employment Initiative)

Budget

Pioritaire as Fonds Regiocategorie Thematische doelstelling Steun van de Unie (bedrag in €) Nationale bijdrage (bedrag in €) Totaal financiering (bedrag in €)
1 FSE Overgangsregio’s 8 36.831.262 36.831.262 73.662.524
FSE Meer ontwikkeld 8 2.555.258 2.555.258 5.110.516
2 FSE Overgangsregio’s 10 145.512.369 145.512.369 291.024.738
FSE Meer ontwikkeld 10 63.478.955 63.478.955 126.957.910
3 FSE Overgangsregio’s 9 119.321.435 119.321.435 238.642.870
FSE Meer ontwikkeld 9 105.747.412 105.747.412 211.494.824
4 FSE Overgangsregio’s 8 17.933.406 17.933.406 35.866.812
FSE Meer ontwikkeld 8 18.120.420 18.120.420 36.240.840
IEJ In transitie en verder ontwikkeld 8 110.751.829 55.375.914 166.127.743
REACT FSE In transitie en verder ontwikkeld 8/9/10 29.950.600 0 29.950.600
Total 650.202.946 564.876.431 1.215.079.377

Links

Operationeel Programma Meer informatie op enmieux.be fse.be