De Europese Structuurfondsen voor de programmaperiode
2021-2027

De vijf belangrijkste doelstellingen van het Europese cohesiebeleid 2021-2027

Een competitiever en slimmer Europa

door innovatie, digitalisering, economische transformatie en steun voor kleine en middelgrote ondernemingen

Een groener, veerkrachtiger en koolstofarm Europa

door de Overeenkomst van Parijs uit te voeren en te investeren in de energietransitie, hernieuwbare energiebronnen en de strijd tegen klimaatverandering

Een meer verbonden
Europa

dankzij strategische transportinfrastructuur en digitale netwerken

Een meer sociaal en inclusief Europa

dat voldoet aan de Europese prioriteit van sociale rechten en steun voor hoogwaardige werkgelegenheid, onderwijs, ontwikkeling van vaardigheden, sociale integratie en gelijke toegang tot gezondheidszorg

Een Europa dichter bij de burgers

Ondersteuning van lokale ontwikkelingsstrategieën en duurzame stedelijke ontwikkeling in de hele EU

De Structuurfondsen in uw regio

Wallonië-Brussel

ESF+

Europees Sociaal Fonds +

AMIF

Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Federaal

AMIF / ISF / BMVI

Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie
Fonds voor interne veiligheid
Fonds voor Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid

Duitstalige
Gemeenschap

ESF+

Europees Sociaal Fonds +

Wallonië

FEDER / FTJ

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Fonds voor een rechtvaardige transitie

EFMZVA

Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ESF+

Europees Sociaal Fonds +

FEDER

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Vlaanderen

ESF+

Europees Sociaal Fonds +

FEDER

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EFMZVA

Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur

AMIF

Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Fonds Interreg

https://www.interreg-fwvl.eu/fr/presentation
(Interreg France-Wall-Vl)

https://www.interregmeuserhine.eu/home-fr
(Interreg Meuse-Rhin (NL-BE-DE))

https://www.nweurope.eu/
(Interreg Europe du Nord-Ouest)

http://www.interreg-gr.eu/fr/
(Interreg Grande Région)

https://www.interregeurope.eu/
(Interreg Europe)

https://urbact.eu/
(Urbact Programma)