Europe in Belgium

Welkom op de Belgische website van de Europese structuur- en investeringsfondsen.
Ontdek hier welke acties en programma’s de Belgische en Europese overheid samen opzetten om bij te dragen aan ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’. De acties zijn gericht op onderzoek en innovatie, werk en opleiding, het opstarten van ondernemingen, de strijd tegen armoede en discriminatie, stadsvernieuwing en klimaatondersteuning.

Download de lijst van de projecten

.xls .pdf .csv

Wallonië EFRO

2014BE16RFOP003
 • Rechstvorm : Ministerie
 • Naam : Waalse Overheidsdienst – Secretariaat-generaal
 • Acroniem : SPW
 • Wettelijke vertegenwoordiger en functie : Sylvie Marique, secretaris-generaal
 • Officiëel adres : Pl. Joséphine-Charlotte, 2 – 5100 Jambes
 • Tel : 081/32.13.56
 • E-mail : dcfs@spw.wallonie.be

Beschrijving

Het EFRO in Wallonië draait om volgende thematische doelstellingen :

 • TD1 « versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie »
 • TD3 « vergroting van de concurrentiekracht van KMO’s »
 • TD4 « ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken»
 • TD6 « behoud en bescherming van het milieu en bevordering van een efficiënt gebruik van hulpbronnen »
 • TD10 « investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden en levenlang leren »
 • TD13 « Het herstel van de door de Covid-19-crisis veroorzaakte schade en haar sociale gevolgen bevorderen en een ecologisch, digitaal en veerkrachtig economisch herstel voorbereiden. »

Doelstellingen van het Operationele Programma

De interventiestrategie van het Waalse OP door de declinatie van de geselecteerde thematische doelstellingen rust op de fundamentele vraagstukken voor Wallonië, nl. het verhogen van de duurzame groei en de werkgelegenheid.

De Covid-19-crisis heeft sommige sectoren zwaar getroffen. Het budget REACT EU maakt de ondersteuning mogelijk van de inspanningen die tijdens deze crisis geleverd zijn (versterking van de veerkracht van de gezondheidssystemen, steun aan de digitale ontwikkeling van de kmo's, versterking van de R&I-sector), terwijl het streven naar een ecologische en duurzame sociaaleconomische ontwikkeling wordt voorgezet, ook voor het toerisme en de cultuur.

Assen

Het Waalse Operationele Programma is opgebouwd rond zeven prioritaire pijlers (los van de technische bijstand).

 • PRIORITEITSAS 1 ECONOMIE 2020 : versterking van de concurrentiekracht van de ondernemingen
 • PRIORITEITSAS 2 INNOVATIE 2020 : stimulatie van creatieve activiteiten van de toegevoegde waarde en de optimalisering van de resultaten in de economische sector
 • PRIORITEITSAS 3 TERRITORIALE INTELLIGENTIE 2020 : restauratie van de aantrekkelijkheid van de regio
 • PRIORITEITSAS 4 OVERGANG NAAR EEN KOOLSTOFARME WALLONIE: duurzame ontwikkeling
 • PRIORITEITSAS 5 GEINTEGREERDE STEDELIJKE ONTWIKKELING 2020 : revitalisering van stedelijke centra
 • PRIORITEITSAS 6 SKILLS 2020 : ontwikkeling van vaardigheden voor de KMO’s door middel van geavanceerde apparatuur en uitbreiding van de ontvangstcapaciteit
 • PIJLER 8 REACT-EU: antwoord op de Covid-19-crisis en transitie naar een digitale en koolstofarme economie

Budget

Pioritaire as Fonds Regiocategorie Thematische doelstelling Steun van de Unie (bedrag in €) Nationale bijdrage (bedrag in €) Totaal financiering (bedrag in €)
Axe 1 FEDER Overgangsregio’s OT3 186.016.915 277.130.269 463.147.184
OT6 13.549.200 20.323.800 33.873.000
Meer ontwikkeld OT3 6.967.542 8.771.404 15.738.946
OT6 369.534 554.300 923.834
Axe 2 FEDER Overgangsregio’s OT1 169.366.362 254.049.543 423.415.905
Meer ontwikkeld OT1 12.215.182 18.322.774 30.537.956
Axe 3 FEDER Overgangsregio’s OT6 127.656.309 191.484.464 319.140.773
Axe 4 FEDER Overgangsregio’s OT4 90.321.929 135.482.893 225.804.821
Meer ontwikkeld OT4 3.841.822 5.762.733 9.604.555
Axe 5 FEDER Overgangsregio’s OT4 13.627.003 20.440.504 34.067.507
OT6 20.440.504 30.660.756 51.101.260
Axe 6 FEDER Overgangsregio’s OT10 26.467.005 39.700.507 66.167.511
Meer ontwikkeld OT10 1.188.814 1.783.221 2.972.035
Axe 8 FEDER REACT-EU OT10 64.770.072 0 0
Total 736.798.193 1.004.467.168 1.676.495.287

Links

Operationeel Programma Meer informatie op enmieux.be europe.wallonie.be