Europe in Belgium

Welkom op de Belgische website van de Europese structuur- en investeringsfondsen.
Ontdek hier welke acties en programma’s de Belgische en Europese overheid samen opzetten om bij te dragen aan ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’. De acties zijn gericht op onderzoek en innovatie, werk en opleiding, het opstarten van ondernemingen, de strijd tegen armoede en discriminatie, stadsvernieuwing en klimaatondersteuning.

Download de lijst van de projecten

.xls .pdf .csv

Vlaanderen EFRO

2014BE16RFOP002
 • Juridische vorm: Agentschap
 • Naam: Agentschap Innoveren & Ondernemen
 • Acroniem: VLAIO
 • Juridisch vertegenwoordiger en functie: Bernard De Potter, Administrateur Generaal
 • Officieel adres: Koning Albert II-laan 35 bus 12
 • Tel : 02/553.38.63
 • E-mail : economie.europa@vlaanderen.be

Beschrijving

EFRO in Vlaanderen is opgebouwd rond volgende thematische doelstellingen :

 • TD1 «Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie»
 • TD3 «Versterken van concurrentievermogen van kmo’s»
 • TD4 «Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie»
 • TD5 «Bevordering aanpassing aan klimaatverandering, risicopreventie en -beheer»
 • TD6 «Behoud en bescherming milieu en bevordering efficiënt gebruik van hulpbronnen»

Doelstelling

Het OP EFRO Vlaanderen 2014-2020 richt zich op een duurzame economische ontwikkeling en werkgelegenheidscreatie en het leveren van een wezenlijke bijdrage tot de realisatie van de Europese doelstellingen in de context van de Europa 2020 – strategie voor een innovatieve, duurzame en inclusieve groei.

Assen

Het Vlaamse operationele programma omvat 4 prioritaire assen (uitgezonderd technische bijstand):

 • As 1 : Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
 • As 2 : Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s
 • As 3 : Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie
 • As 4 : Duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Budget

Pioritaire as Fonds Regiocategorie Thematische doelstelling Steun van de Unie (bedrag in €) Nationale bijdrage (bedrag in €) Totaal financiering (bedrag in €)
Axe 1 FEDER Overgangsregio’s OT3 186.016.915 277.130.269 463.147.184
OT6 13.549.200 20.323.800 33.873.000
Meer ontwikkeld OT3 6.967.542 8.771.404 15.738.946
OT6 369.534 554.300 923.834
Axe 2 FEDER Overgangsregio’s OT1 169.366.362 254.049.543 423.415.905
Meer ontwikkeld OT1 12.215.182 18.322.774 30.537.956
Axe 3 FEDER Overgangsregio’s OT6 127.656.309 191.484.464 319.140.773
Axe 4 FEDER Overgangsregio’s OT4 90.321.929 135.482.893 225.804.821
Meer ontwikkeld OT4 3.841.822 5.762.733 9.604.555
Axe 5 FEDER Overgangsregio’s OT4 13.627.003 20.440.504 34.067.507
OT6 20.440.504 30.660.756 51.101.260
Axe 6 FEDER Overgangsregio’s OT10 26.467.005 39.700.507 66.167.511
Meer ontwikkeld OT10 1.188.814 1.783.221 2.972.035
Axe 8 FEDER REACT-EU OT10 64.770.072 0 0
Total 736.798.193 1.004.467.168 1.676.495.287

Link

Operationeel Programma Meer informatie op www.efro.be