Europe in Belgium

Welkom op de Belgische website van de Europese structuur- en investeringsfondsen.
Ontdek hier welke acties en programma’s de Belgische en Europese overheid samen opzetten om bij te dragen aan ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’. De acties zijn gericht op onderzoek en innovatie, werk en opleiding, het opstarten van ondernemingen, de strijd tegen armoede en discriminatie, stadsvernieuwing en klimaatondersteuning.

Download de lijst van de projecten

.xls .pdf .csv

Wallonië EFRO

2014BE16RFOP003
 • Rechstvorm : Ministerie
 • Naam : Waalse Overheidsdienst – Secretariaat-generaal
 • Acroniem : SPW
 • Wettelijke vertegenwoordiger en functie : Sylvie Marique, secretaris-generaal
 • Officiëel adres : Pl. Joséphine-Charlotte, 2 – 5100 Jambes
 • Tel : 081/32.13.56
 • E-mail : dcfs@spw.wallonie.be

Beschrijving

Het EFRO in Wallonië draait om volgende thematische doelstellingen :

 • TD1 « versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie »
 • TD3 « vergroting van de concurrentiekracht van KMO’s »
 • TD4 « ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken»
 • TD6 « behoud en bescherming van het milieu en bevordering van een efficiënt gebruik van hulpbronnen »
 • TD10 « investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden en levenlang leren »

Doelstellingen van het Operationele Programma

De interventiestrategie van het Waalse OP door de declinatie van de geselecteerde thematische doelstellingen rust op de fundamentele vraagstukken voor Wallonië, nl. het verhogen van de duurzame groei en de werkgelegenheid.

Assen

Het Waalse Operationele Programma richt zich op zes prioritaire gebieden (exclusief technische bijstand).

 • PRIORITEITSAS 1 ECONOMIE 2020 : versterking van de concurrentiekracht van de ondernemingen
 • PRIORITEITSAS 2 INNOVATIE 2020 : stimulatie van creatieve activiteiten van de toegevoegde waarde en de optimalisering van de resultaten in de economische sector
 • PRIORITEITSAS 3 TERRITORIALE INTELLIGENTIE 2020 : restauratie van de aantrekkelijkheid van de regio
 • PRIORITEITSAS 4 OVERGANG NAAR EEN KOOLSTOFARME WALLONIE: duurzame ontwikkeling
 • PRIORITEITSAS 5 GEINTEGREERDE STEDELIJKE ONTWIKKELING 2020 : revitalisering van stedelijke centra
 • PRIORITEITSAS 6 SKILLS 2020 : ontwikkeling van vaardigheden voor de KMO’s door middel van geavanceerde apparatuur en uitbreiding van de ontvangstcapaciteit

Budget

Pioritaire as Fonds Regiocategorie Thematische doelstelling Steun van de Unie (bedrag in €) Nationale bijdrage (bedrag in €) Totaal financiering (bedrag in €)
1 EFRO Overgangsregio’s 3 174.850.408 262.275.611 437.126.019
6 15.550.576 23.325.863 38.876.439
Meer ontwikkeld 3 5.393.186 8.089.779 13.482.965
6 627.115 940.672 1.567.787
2 EFRO Overgangsregio’s 1 164.138.778 246.208.168 410.346.946
Meer ontwikkeld 1 11.789.755 17.684.633 29.474.388
3 EFRO Overgangsregio’s 6 124.001.621 186.002.431 310.004.052
4 EFRO Overgangsregio’s 4 104.552.918 156.829.376 261.382.294
Meer ontwikkeld 4 5.016.917 7.525.375 12.542.292
5 EFRO Overgangsregio’s 4 13.627.003 20.440.504 34.067.507
6 20.440.504 30.660.757 51.101.761
Axe 6 EFRO Overgangsregio’s 10 26.262.205 39.393.307 65.655.512
Meer ontwikkeld 10 1.755.921 2.633.882 4.389.803
TOTAL 668.006.906 1.002.010.359 1.670.017.265

Links

Operationeel Programma Meer informatie op enmieux.be europe.wallonie.be