Europe in Belgium

Welkom op de Belgische website van de Europese structuur- en investeringsfondsen.
Ontdek hier welke acties en programma’s de Belgische en Europese overheid samen opzetten om bij te dragen aan ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’. De acties zijn gericht op onderzoek en innovatie, werk en opleiding, het opstarten van ondernemingen, de strijd tegen armoede en discriminatie, stadsvernieuwing en klimaatondersteuning.

Download de lijst van de projecten

.xls .pdf .csv

Wallonië EFRO

2014BE16RFOP003
 • Rechstvorm : Ministerie
 • Naam : Waalse Overheidsdienst – Secretariaat-generaal
 • Acroniem : SPW
 • Wettelijke vertegenwoordiger en functie : Sylvie Marique, secretaris-generaal
 • Officiëel adres : Pl. Joséphine-Charlotte, 2 – 5100 Jambes
 • Tel : 081/32.13.56
 • E-mail : dcfs@spw.wallonie.be

Beschrijving

Het EFRO in Wallonië draait om volgende thematische doelstellingen :

 • TD1 « versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie »
 • TD3 « vergroting van de concurrentiekracht van KMO’s »
 • TD4 « ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken»
 • TD6 « behoud en bescherming van het milieu en bevordering van een efficiënt gebruik van hulpbronnen »
 • TD10 « investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden en levenlang leren »

Doelstellingen van het Operationele Programma

De interventiestrategie van het Waalse OP door de declinatie van de geselecteerde thematische doelstellingen rust op de fundamentele vraagstukken voor Wallonië, nl. het verhogen van de duurzame groei en de werkgelegenheid.

Assen

Het Waalse Operationele Programma richt zich op zes prioritaire gebieden (exclusief technische bijstand).

 • PRIORITEITSAS 1 ECONOMIE 2020 : versterking van de concurrentiekracht van de ondernemingen
 • PRIORITEITSAS 2 INNOVATIE 2020 : stimulatie van creatieve activiteiten van de toegevoegde waarde en de optimalisering van de resultaten in de economische sector
 • PRIORITEITSAS 3 TERRITORIALE INTELLIGENTIE 2020 : restauratie van de aantrekkelijkheid van de regio
 • PRIORITEITSAS 4 OVERGANG NAAR EEN KOOLSTOFARME WALLONIE: duurzame ontwikkeling
 • PRIORITEITSAS 5 GEINTEGREERDE STEDELIJKE ONTWIKKELING 2020 : revitalisering van stedelijke centra
 • PRIORITEITSAS 6 SKILLS 2020 : ontwikkeling van vaardigheden voor de KMO’s door middel van geavanceerde apparatuur en uitbreiding van de ontvangstcapaciteit

Budget

Pioritaire as Fonds Regiocategorie Thematische doelstelling Steun van de Unie (bedrag in €) Nationale bijdrage (bedrag in €) Totaal financiering (bedrag in €)
Axe 1 FEDER Overgangsregio’s OT3 173.769.775 260.654.662 434.424.437
OT6 14.015.850 21.023.775 35.039.624
Meer ontwikkeld OT3 5.393.186 8.089.779 13.482.965
OT6 627.115 940.672 1.567.787
Axe 2 FEDER Overgangsregio’s OT1 168.709.728 253.064.593 421.774.321
Meer ontwikkeld OT1 11.789.755 17.684.633 29.474.388
Axe 3 FEDER Overgangsregio’s OT6 124.001.621 186.002.431 310.004.052
Axe 4 FEDER Overgangsregio’s OT4 106.087.741 159.131.611 265.219.352
Meer ontwikkeld OT4 5.016.917 7.525.375 12.542.292
Axe 5 FEDER Overgangsregio’s OT4 13.627.003 20.440.504 34.067.507
OT6 20.440.504 30.660.756 51.101.260
Axe 6 FEDER Overgangsregio’s OT10 26.793.005 40.189.507 66.982.511
Meer ontwikkeld OT10 1.755.921 2.633.882 4.389.803
Total 672.028.121 1.008.042.180 1.680.070.299

Links

Operationeel Programma Meer informatie op enmieux.be europe.wallonie.be