Europe in Belgium

Welkom op de Belgische website van de Europese structuur- en investeringsfondsen.
Ontdek hier welke acties en programma’s de Belgische en Europese overheid samen opzetten om bij te dragen aan ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’. De acties zijn gericht op onderzoek en innovatie, werk en opleiding, het opstarten van ondernemingen, de strijd tegen armoede en discriminatie, stadsvernieuwing en klimaatondersteuning.

Download de lijst van de projecten

.xls .pdf .csv

Vlaanderen EFRO

2014BE16RFOP002
 • Juridische vorm: Agentschap
 • Naam: Agentschap Innoveren & Ondernemen
 • Acroniem: VLAIO
 • Juridisch vertegenwoordiger en functie: Bernard De Potter, Administrateur Generaal
 • Officieel adres: Koning Albert II-laan 35 bus 12
 • Tel : 02/553.38.63
 • E-mail : economie.europa@vlaanderen.be

Beschrijving

EFRO in Vlaanderen is opgebouwd rond volgende thematische doelstellingen :

 • TD1 «Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie»
 • TD3 «Versterken van concurrentievermogen van kmo’s»
 • TD4 «Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie»
 • TD5 «Bevordering aanpassing aan klimaatverandering, risicopreventie en -beheer»
 • TD6 «Behoud en bescherming milieu en bevordering efficiënt gebruik van hulpbronnen»

Doelstelling

Het OP EFRO Vlaanderen 2014-2020 richt zich op een duurzame economische ontwikkeling en werkgelegenheidscreatie en het leveren van een wezenlijke bijdrage tot de realisatie van de Europese doelstellingen in de context van de Europa 2020 – strategie voor een innovatieve, duurzame en inclusieve groei.

Assen

Het Vlaamse operationele programma omvat 4 prioritaire assen (uitgezonderd technische bijstand):

 • As 1 : Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
 • As 2 : Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s
 • As 3 : Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie
 • As 4 : Duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Budget

Prioritaire as Fonds Regiocategorie Thematische doelstelling Steun van de Unie Bedrag in € Nationale bijdrage Bedrag in € Totale financiering Bedrag in €
AS 1 EFRO Meer ontwikkelde regio’s TD1 69.546.999 104.320.499,00 173.867.498,00
As 2 EFRO Meer ontwikkelde regio’s TD2 34.875.995 52.313.993,00 87.189.988,00
As 3 EFRO Meer ontwikkelde regio’s TD4 45.267.185 67.900.778,00 113.167.963,00
As 4 EFRO Meer ontwikkelde regio’s TD5 & TD6 16.932.469 25.398.703,00 42.331.172,00

Link

Operationeel Programma Meer informatie op www.efro.be