Europe in Belgium

Welkom op de Belgische website van de Europese structuur- en investeringsfondsen.
Ontdek hier welke acties en programma’s de Belgische en Europese overheid samen opzetten om bij te dragen aan ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’. De acties zijn gericht op onderzoek en innovatie, werk en opleiding, het opstarten van ondernemingen, de strijd tegen armoede en discriminatie, stadsvernieuwing en klimaatondersteuning.

Download de lijst van de projecten

.xls .pdf .csv

Vlaanderen EFRO

2014BE16RFOP002
 • Juridische vorm: Agentschap
 • Naam: Agentschap Innoveren & Ondernemen
 • Acroniem: VLAIO
 • Juridisch vertegenwoordiger en functie: Bernard De Potter, Administrateur Generaal
 • Officieel adres: Koning Albert II-laan 35 bus 12
 • Tel : 02/553.38.63
 • E-mail : economie.europa@vlaanderen.be

Beschrijving

EFRO in Vlaanderen is opgebouwd rond volgende thematische doelstellingen :

 • TD1 «Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie»
 • TD3 «Versterken van concurrentievermogen van kmo’s»
 • TD4 «Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie»
 • TD5 «Bevordering aanpassing aan klimaatverandering, risicopreventie en -beheer»
 • TD6 «Behoud en bescherming milieu en bevordering efficiënt gebruik van hulpbronnen»

Doelstelling

Het OP EFRO Vlaanderen 2014-2020 richt zich op een duurzame economische ontwikkeling en werkgelegenheidscreatie en het leveren van een wezenlijke bijdrage tot de realisatie van de Europese doelstellingen in de context van de Europa 2020 – strategie voor een innovatieve, duurzame en inclusieve groei.

Assen

Het Vlaamse operationele programma omvat 4 prioritaire assen (uitgezonderd technische bijstand):

 • As 1 : Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
 • As 2 : Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s
 • As 3 : Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie
 • As 4 : Duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Budget

Pioritaire as Fonds Regiocategorie Thematische doelstelling Steun van de Unie (bedrag in €) Nationale bijdrage (bedrag in €) Totaal financiering (bedrag in €)
Axe 1 FEDER Overgangsregio’s OT3 173.769.775 260.654.662 434.424.437
OT6 14.015.850 21.023.775 35.039.624
Meer ontwikkeld OT3 5.393.186 8.089.779 13.482.965
OT6 627.115 940.672 1.567.787
Axe 2 FEDER Overgangsregio’s OT1 168.709.728 253.064.593 421.774.321
Meer ontwikkeld OT1 11.789.755 17.684.633 29.474.388
Axe 3 FEDER Overgangsregio’s OT6 124.001.621 186.002.431 310.004.052
Axe 4 FEDER Overgangsregio’s OT4 106.087.741 159.131.611 265.219.352
Meer ontwikkeld OT4 5.016.917 7.525.375 12.542.292
Axe 5 FEDER Overgangsregio’s OT4 13.627.003 20.440.504 34.067.507
OT6 20.440.504 30.660.756 51.101.260
Axe 6 FEDER Overgangsregio’s OT10 26.793.005 40.189.507 66.982.511
Meer ontwikkeld OT10 1.755.921 2.633.882 4.389.803
Total 672.028.121 1.008.042.180 1.680.070.299

Link

Operationeel Programma Meer informatie op www.efro.be