Europe in Belgium

Welkom op de Belgische website van de Europese structuur- en investeringsfondsen.
Ontdek hier welke acties en programma’s de Belgische en Europese overheid samen opzetten om bij te dragen aan ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’. De acties zijn gericht op onderzoek en innovatie, werk en opleiding, het opstarten van ondernemingen, de strijd tegen armoede en discriminatie, stadsvernieuwing en klimaatondersteuning.

Download de lijst van de projecten

.xls .pdf .csv

Brussels Hoofdstedelijk Gewest EFRO

2014BE16RFOP001
 • Wettelijke entiteit: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)
 • Wettelijke vertegenwoordiger en functie : Evi Cornelis, Directrice
 • Officiëel adres : Kruidtuinlaan, 20 1035 Brussel
 • Tel : 02/204.17.61
 • E-mail :efro@gob.brussels

Description

In de geest van duurzame stedelijke ontwikkeling zoals aangemoedigd door de Commissie ondersteunt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het OP van het EFRO initiatieven die bijdragen tot de verbetering van het stedelijke metabolisme. De stad als ecosysteem vormt hierbij het uitgangspunt: verschillende stromen vloeien ernaartoe, en worden er getransformeerd om haar tot slot weer te verlaten. Dat ecosysteem maakt een geïntegreerd antwoord op economische en milieugebonden uitdagingen en op de territoriumgebonden dualisering van de Brusselse samenleving mogelijk.

Doelstellingen

Het OP EFRO van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt initiatieven die bijdragen aan de verbetering van het stedelijke metabolisme, waarbij het de logica van een duurzame stedelijke ontwikkeling van de Commissie ondersteunt. De programmering beoogt trouwens een toespitsing van de middelen door de projecten van de eerste drie assen te verplichten specifieke economische sectoren te versterken of door bepaalde uitdagingen het hoofd te bieden die prioritair zijn voor het gewest. Op territoriaal niveau is de gefinancierde infrastructuur geconcentreerd in het Stadsvernieuwingsgebied (SVG) en voor de eerste drie assen in de Gewestelijke ontwikkelingspolen.

Assen

 • Onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren
  • De capaciteiten voor toegepast onderzoek verhogen in verband met de prioritaire uitdagingen geïdentificeerd in de diagnose
  • De innovatie verhogen in de KMO's
 • Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van KMO's in de groeisectoren verbeteren
  • Nieuwe activiteiten ontwikkelen die jobs creëren, ook in de sociale economie
  • De ontwikkeling van KMO's begeleiden, met inbegrip van projecten binnen de sociale economie
 • Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren
  • Ondersteuning van de energietransitie van de Brusselse KMO's
  • Ondersteunen van de energietransitie in openbare infrastructuren en openbare huisvestingsinfrastructuren
  • De milieukwaliteit verbeteren van de stedelijke gebieden
  • Ondersteuning van de verbetering van het stedelijk leefmilieu via de sanering van verontreinigde bodems en verlaten industrieterreinen
 • Verbeteren van de leefomgeving en het leefmilieu van de wijken en de precaire bevolkingsgroepen
  • Het aantal opvangplaatsen voor kinderopvang verhogen in de achtergestelde wijken
  • Vergroten van het aanbod aan culturele infrastructuur en uitrustingen die de stedelijke opwaardering in de achtergestelde wijken begeleidt
  • De deelname van de inwoners aan de stedelijke dynamiek en de stedenbouwkundige projecten in de achtergestelde wijken versterken
  • Een sanitair en sociaal aanbod ontwikkelen voor kwetsbare groepen (onder wie vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder papieren of zonder administratief statuut)

Budget

Prioritaire as Fonds Regiocategorie Thematische doelstelling Steun van de Unie Bedrag in € Nationale bijdrage Bedrag in € Totale financiering Bedrag in €
1 EFRO Meer ontwikkeld 1 17.268.166,00 17.268.166,00 34.536.332,00
2 EFRO Meer ontwikkeld 3 27.265.524,00 27.265.524,00 54.531.048,00
3 EFRO Meer ontwikkeld 4/6 31.809.779,00 31.809.779,00 63.619.558,00
4 EFRO Meer ontwikkeld 9 14.541.612,00 14.541.612,00 29.083.224,00
AT EFRO Meer ontwikkeld NVT 3.786.878,00 3.786.878,00 7.573.756,00
TOTAL EFRO Meer ontwikkeld 94.671.959,00 94.671.959,00 189.343.918,00

Links

Operationeel Programma Meer info via www.feder.brussels